♥ بـﮧ هــَـ♥ــوآی تـُـو♥ اِنگـــآر تَمـآمـِ پـَرَنـבه ـهآی جَهـآטּ בر قـَلبـ♥ـَمـ♥ آشیــ♥ـآنـِـﮧ ڪَرבه اَنـב